24 May 2007

Ping Pong@ qoob.tv

21 May 2007

The sun, a shadow and a global warming billboardShadow used in a really creative and adequate way.

19 May 2007

sunday tennis


i have a tennis addiction since i was second grade. it keeps on coming back to me every weekend now, when i play. or when i stumble upon such a nice advertisment.

17 May 2007

design by build

BUILD have a thing about posters.

.spinbalonSkating & Illustrating. Working for Apple and Nike. .Spinbalon

14 May 2007

да композираш

Нощта на музейте в София беше в събота. По-скоро приятно преживяване, от колкото неприятно. Нищо особено невероятно, изключвайки инсталацията на Антони и Георги Райжекови. Огромна сюреалистична картина. Заставаш срещу нея със слушалки на главата, а микрофонът към тях играе ролята на дистанционно (всичко е в инфрачервените лъчи). Поглеждайки към всеки един инструмент от картината чуваш как той звучи. Ставаш композитор поне за пет минути. При това никога не се получава мелодия в дисхармония. Ти наистина си бил добър композитор.

В събитието ми направи приятно впечатление присъствието на много млади хора, които с подчертан ентусиазъм говореха за случващото се около тях и даваха идеи за нови и нови неща.

Единствения минус, който намерих бе разпокъсаността на отделните части. Но това може би е с цел да се запълни предоставеноето време максимално.. другата година повече участници! С удоволствие отново там.

11 May 2007

carl zeiss originalsCarl Zeiss limitied edition sunglasses. It reminids me of Adidas original trainers (the white ones with three black stripes). So cool that you just want to have them! SUPER!